3/3/12

JARDÍ INTERIOR

Una manera de proposar-me i proposar plantar, regar i renovar, quan calgui, el nostre interior, la nostre espiritualitat. Omplim-lo de flors boniques i vistoses. Omplim-lo de vida.