11/2/12

VISIÓ AMOROSA DE L'EDUCACIÓ


Ahir vaig anar a una trobada de mestres, possiblement molts d'ells pares i mares d'infants fantàstics, per fer la presentació del nou llibre de la Rebeca Wild, "Etapas del desarrollo humano". La trobada, organitzada pel Carles Parellada, va ser molt instructiva i la van presentar dos centres privats i un de públic que treballen des de la pedagogia autodidacta proposada pels Wild's; una alternativa pedagògica que cada vegada m'agrada i em convenç més.
Volia deixar constància d'algunes de les frases que penso us faran reflexionar i pensar pel que fa a la importància de l'afecte, els vincles i l'estimació per aprendre i créixer:
  • No hi ha comprensió sense amor.
  • Estimar els alumnes per potenciar l’aprenentatge.
  • Mirar més i amb amor als infants.
  • El clima de benestar és bàsic per aprendre.
  • Escoltar de forma plena
  • L’infant és el protagonista!
  • El temps dels nens és més llarg que el temps dels adults.
  • Els límits i l'ordre són necessaris.
  • Coherència, processos de vida, respecte, amor i autonomia.
L'Olga Arnedo de la Fundació  Laura Luna de Pamplona; centre privat on porten a terme una educació autodidacta, va  acabar la seva ponència amb una frase de la Rebeca Wild que em va semblar fantàstica:

CADA NIÑO NOS INVITA A CRECER CON ÉL

Posem-nos-hi al costat dels infants. Deixem i respectem el seu ritme, el seu temps i el seu talent. Acompanyem-los esperant, escoltant, mirant com prenen decisions, preparant i anticipant el que faci falta i actuant quan calgui. Observem com creixen i es fan persones equilibrades, sanes i en harmonia. 

Acabaré aquest article amb una frase que vaig recollir textual d'una ponent:
Les emocions són la base per a la creació d'un pensament interconnectat, l'autoreflexió i l'empatia. I jo afegeixo: Un pensament interconnectat on l'aprenentatge està vinculat, té un ordre i és significatiu i rescatable en qualsevol moment de la vida. Un aprenentatge autèntic i connexe que ens capacita per a l'autoformació, l'autoconeixement i el respecte cap a l'altre. Les emocions són la base per viure en un món amb amor cap a un mateix i cap els altres.