11/4/10

POSANT COLOR A LES EMOCIONS

Adjunto una nova activitat per primària.

BLOC TEMÀTIC: Autoestima i autoconeixement personal
OBJECTIU i/o FINALITAT DE LA SESSIÓ:

- Conèixer quines sensacions produeix en els altres l’expressió de les emocions pròpies
- Aprendre a definir el que ens produeixen les emocions dels altres.
- Verificar com les emocions les podem manifestar i comprendre a través dels colors i la plàstica.
AGRUPAMENT: Individual i gran grup
RECURSOS I MATERIALS: Retoladors, ceres i papers.
FONT: Adaptació de Tere Abellàn a partir del material Educación Emocional. Programa de actividades para Educación Secundària (pp.32-33)
DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT:
En forma de cercle i asseguts a les seves taules se’ls explica en què consisteix i com es realitzarà l’activitat. És important remarcar l’objectiu a través d’exemples que puguin entendre perquè l’activitat no és tan simple com sembla.
Es reparteix un foli a cada alumne i se’ls demana que amb un o dos colors facin un dibuix o forma que reculli l’estat d’ànim, un record, una emoció viscuda, una il.lusió que li belluga una emoció, un pensament, etc. Quan han acabat escriuen un curt escrit que defineix el seu dibuix.
El mestre els fa aixecar amb un llapis, el seu dibuix i els convida a seure en un altre lloc amb la condició que no segui al costat dels companys/es que tenien en el moment de fer el dibuix.
Asseguts de nou han de començar a passar el seu dibuix al company/a que té a la dreta, per exemple. Darrera del full que acaben de passar el company/a mirarà el dibuix i escriurà una paraula o frase molt curta de les impressions emocionals que li aporta el dibuix.
El mestra/a dóna el senyal de canvi i tornen a passar el dibuix al company/a que tenen a la dreta. Així fins que cada alumne/a torna a recuperar el seu dibuix.
Es llegeixen les aportacions que han fet els companys/es i comenten individualment i a tot el grup les impressions.
ASPECTES A TENIR EN COMPTE:

- Preferentment per als cicles mitjà i superior.
- El passar el dibuix ha de ser breu perquè sinó es perd el ritme i no és possible recollir les impressions.
- És important que no posin el nom a cap lloc per evitar fer comentaris “de l’amiguet/a”