21/4/13

CREATIVITAT


Quan parlem de creativitat podem caure en el parany de creure que només ens referim a la creativitat plàstica, artística o manipulativa. 

Sense ser lingüista ni dominar l’art de les paraules, permeteu-me avui que jugui amb elles –amb les paraules– per arribar a fer les meves pròpies conclusions i veure una dimensió més àmplia del concepte que dóna sentit a aquest article.

Si ens centrem en la paraula: CREA - TIVITAT podríem extreure’n, d’una banda, CREAR i, d’altra, (AC)TIVITAT. Podríem dir que és una activitat de creació,  independentment que sigui una activitat artística, plàstica o manipulativa. 

Es creu que la creativitat està situada en el cervell i és un símptoma de les persones intel·ligents. Així, podem deduir que hi ha persones amb més creativitat innata que altres.

Dins el món de l'educació emocional es parla de la creativitat com a  habilitat per planificar i afrontar les diferents situacions –agradables o desagradables– que la vida ens depara; el dia a dia. La creativitat és un procés mental que, seguint les teories de les intel·ligències múltiples d’en Howard Gardner i centrant-nos en la intel·ligència emocional que posseïm les persones (intel·ligència intra i interpersonal) és la capacitat que ens ajuda, primer a reflexionar de forma lògica sobre una situació concreta, analitzar les alternatives i conseqüències de les possibles solucions i triar-ne una per resoldre la situació en concret.

Tenim la possibilitat d'aprendre i habituar-nos a planificar i resoldre les diferents situacions que la vida ens depara de forma anticipada i amb més possibilitats d'èxit. 

Ensenyem als infants a fer-ho igualment. Ensenyem-los a no resoldre les situacions de forma improvisada -a més improvisació, més possibilitats de frustracions. Donem-los la possibilitat de sentir satisfacció per aprendre a  resoldre situacions de forma exitosa.