8/2/13

CRITICA CONSTRUCTIVA


Per influències socials hem anat construint la creença que qualsevol crítica, pel fet de ser constructiva, ens podem permetre de fer-la, però, i si l'altre no la vol? I si no ens l'han demanat? Quin dret tenim a fer-la?

Les persones tenim el dret a dirigir i portar el propi timó. És un dret legítim que implica viure i deixar viure les altres persones des de la pròpia responsabilitat com a ciutadans i ciutadanes que ens caracteritza –o, ens hauria de caracteritzar.

Apuntaré dues aportacions per si voleu aprofundir en el tema i fer una reflexió personal: 
  1.      Estem acostumats a criticar i no tant a elogiar els altres. Esteu d’acord? Potser podríem fer-ho al revés. Elogiem i no critiquem. Posem-ho a la pràctica i, sense vergonyes, diem allò bonic que sentim en veure les altres persones. No cal que siguin persones conegudes o amics i amigues. Podem anar a una botiga i si la persona que ens ha atès ho ha fet de forma amable, perquè no poder dir-li: Gràcies per la seva amabilitat. M’he sentit ben atesa.
  2.       Les crítiques constructives poder ser beneficioses, sempre i quan ens demanin fer-les; ens donin permís per fer-la.