15/12/09

EDUCACIÓ PER A FORMAR CIUTADANS

Un programa més de REDES.
Quin és el paper del docent? Donar a conèixer a les famílies la importància del treball de les emocions i la millora en els aprenentatges acadèmics educant les emocions, models de racons dins les classes com a estratègies d'autocontrol, etc.

EDUCAR ELS CORS DELS INFANTS
M'agrada i em sento molt satisfeta de comprobar com al nostre centre, al meu centre, treballem les emocions de la mateixa manera.