13/4/21

EMOCIONS BASIQUES (animades i en anglès)

 L’Anna Carpena ha passat un vídeo anímat en anglès per treballar a l ESO si es creu convenient. El vídeo fa una explicació de les emocions bàsiques. Trobo que és recomanable i interessant.